Majade lammutamine

majade lammutamine, ehitiste lammutamine, hoonete lammutamine

maja lammutamine

Majade lammutamine kõlab nagu maailma lihtsaim töö. Kuid tegelikult tuleb panna tööd ja hoolt sellesse, et hoone, ehitus või rajatis saaks ohutult lahti võetud. Väikeste majade, mis kahe- või kolme korruselised, on lammutamine lihtne protsess, mida saab teostada manuaalselt või siis siis mehhaanilistelt kasutades hüdraulilisi masinaid: kraanad, ekskavaatorid või buldooserid, suuremate hoonete lammutamise puhul tuleb ehitis korrus korruse haaval maha võtta.

Enne kui üldse toimub maja lammutamine, siis tuleb vaadata, ega pole olulisi eelsamme, mida peaks tegema, et kõik oleks ohutu. Asbest on olnud oluline ehitusmaterjal ning peamine kopsuvähi tekitaja. Asbest tuleb eemaldada professionaalide poolt, et tagada lammutajate ja kõrvalseisvate isikute ohutust.

Oluline on ka teada, et kui toimub maja lammutamine või muu ehitise või hoone lammutus, siis keskkonnainvesteerigute keskus pakub toetust teatud rajatiste puhul.

Hoonete lammutamine nõuab õiget rasketehnikat. Rasketehnika lehe alt saab lähemalt vaadata, kes pakub tehnikarenti, kas prahi äravedamiseks, seina või metallkonstruktsiooni maha võtmiseks või muudeks olulisteks töödeks.

Mõnikord polegi aga lammutamisel oluline terve maja maha võtmine vaid pisike lammutamine, näiteks siselammutus.

Siia oleme aga kogunud erinevate eestis tegutsevate lammutusfirmad ja nende pakkutavad teenused, et sinul oleks teha lihtsam valik.

Majade lammutustöid pakkuvad firmad:

Märksõnapilv
majade lammutamine, maja lammutamine, hoonete lammutamine, ehitiste lammutamine, ehitise lammutamine, hoone lammutamine, lammutus, maja lammutus, ehitise lammutus, hoone lammutus, rajatise lammutus,